Dyson Vassilias
hello@novarepublika.bg
Варна, България
14/06/2024

Още за здравните застраховки за чужденци

здравните застраховки за чужденци

Още за здравните застраховки за чужденци. Можете да видите цените на 2-годишната здравна застраховка за чужденци, като ги сравните и е много лесно да закупите 2-годишна полица. Тези разходи се изчисляват в съответствие с Общите условия за здравно осигуряване и Правилата за частно здравно осигуряване, определени в полицата на застрахованото лице и условията за ползване на лечебните заведения в съответствие с тези специални условия.

Може ли да се отмени здравна застраховка за чужденци

Да, здравната застраховка за чужденци може да бъде прекратена. Целта на издаването на здравноосигурителна полица е тя да е задължителна за пребиваване. Следователно условията за анулиране също трябва да бъдат обосновани. Без тези документи анулирането е невъзможно. Правилата за анулиране са еднакви за всички застрахователни компании.

Условия за анулиране;

  • Ако изпратите документ с печат/подпис, че застраховката не се изисква от имиграционната администрация,
  • В случай на анулиране на разрешението за пребиваване, изпращане на официален документ с печат/подпис на имиграционната администрация,
  • Ако осигурените лица се прехвърлят в институцията SGC, се представя документ, потвърждаващ, че са включени в институцията SGC.

Частното здравно осигуряване е допълнително осигуряване. Здравната застраховка за чужденци е задължителна за чуждестранните граждани, желаещи да получат разрешение за пребиваване в дадена държава. В допълнение, частната здравна застраховка е по-всеобхватна от здравната застраховка в чужбина и при поискване към застрахователната полица може да се добави допълнително покритие. Въпреки това, допълнително покритие не може да бъде добавено към чуждестранна здравна застраховка, то има стандартна структура и не може да бъде променяно.

Началната дата на здравната застраховка за чужденци трябва да съвпада с датата на регистриране на молбата за пребиваване. С други думи, местоживеенето трябва да съответства на началната и крайната дата. Ако пребиваването е подновено, крайната дата на пребиваването трябва да бъде началната дата на полицата.

Какво представлява допълнителното здравно застраховане на чужденци

Валидната за пребиваване медицинска застраховка за чужденци покрива и следните видове лечение:

Стоматологично лечение след ПТП

Домашни грижи

Изкуствен крайник

Допълнително медицинско оборудване.

Повече за допълнителните здравни застраховки за чужденци вижте тук.

Comments are closed.