Dyson Vassilias
hello@novarepublika.bg
Варна, България
28/05/2024

Методи за почистване на септична яма

Методи за почистване на септична яма

Методи за почистване на септична яма

Методи за почистване на септична яма. Септичните ями са проточни съоръжения, предназначени за пречистване на фекални отпадъчни води. Пречистването на отпадъчни води в септичните ями се извършва чрез улавяне на суспендирани неразтворими замърсители и органични вещества, последвано от анаеробно разрушаване на тези вещества с натрупване на валежи. Конструктивно септичната яма е септична яма, състояща се от една или повече камери, които са разположени под земята и могат да бъдат изработени от различни материали (тухла, стоманобетон, стомана, полиетилен). Инсталирането на септична яма е рационално в случаите, когато няма възможност за свързване към централната канализационна система: в селски къщи, вили, в дачи, разположени в селските райони.

Как работи септичната яма

Фекалните маси и битовите отпадни води се оттичат през канализационните тръбопроводи в подземен резервоар (септична яма). Тук суспендираните частици, които се съдържат в отпадъчните води, докато се движат през камерите на шахтата, постепенно се утаяват на дъното им. Образуваната по този начин утайка претърпява процес на микробиологично разлагане под въздействието на анаеробни бактерии и се превръща в утайка. Избистрената отпадъчна вода се влива по-нататък във филтърния кладенец и постепенно се абсорбира в почвата през дренажната мрежа. В същото време се получава натрупване в септичната яма и е необходимо периодично да се почиства.

Почистване на септични ями

Необходимо е септичните ями да се почистват поне веднъж годишно. Но в същото време трябва да се оставят около 20% от утайката. Необходима за първоначалното замърсяване на утайката, влизаща в камерата на шахтата, с анаеробни бактерии. Ако конструкцията на септичния резервоар предвижда наличието на тинови тръби, тогава тинята се отстранява чрез гравитация. Това е през съответните тръби под действието на хидростатично налягане.

При липса на шламопроводи, утайката трябва да се изпомпва през изпускателните дюзи с вакуумни дренажни помпи. Или с помощта на канализационни камиони. Съществуващите тръбопроводи при правилна работа на септичните ями не изискват редовно почистване и могат да се почистват само ако е необходимо, например в случай на гъсто запушване. За тази цел в канализационните тръбопроводи с голяма дължина са допълнително предвидени шахти, които ви позволяват да промените посоката на тръбопровода, както и да го почистите без проблеми в случай на запушване. Въпреки това, навременната превантивна диагностика на канализационните тръбопроводи и утаителните резервоари ще позволи навременно почистване и избягване на скъпи ремонти.

Повече по темата за почистване на септична яма можете да намерите на www.vodonoska.com

Comments are closed.