Пакт за растеж без корупция

16 януари 2017 • Документи Споделете в Facebook 12

Нова Република започна събирането на подписи в подкрепа на Пакта за растеж без корупция.


Подкрепете пакта с подписа си след края на текста:

Ние, долуподписаните граждани на Република България, настояваме за решителни мерки за бърз икономически растеж и изкореняване на корупцията чрез:

  • ПРАВОСЪДИЕ ПО РУМЪНСКИ МОДЕЛ – въвеждане на длъжностите заместник-главен прокурор за борба с корупцията и заместник-главен прокурор за борба с тероризма;
  • ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ – 50% от данъка върху доходите и 50% от данък печалба на фирмите да остават в общината, където са изработени;
  • НАМАЛЯВАНЕ на ДДС на 9% за книги, лекарства и основни храни;
  • КОНСТИТУЦИОННА ЗАБРАНА за изсичане на вековни гори и сеч в национални паркове;
  • БЕЗУСЛОВНА ЗАБРАНА за реклама на хазартни игри.

ПАКТ
за растеж без корупция