Нова Република изпрати отворено писмо до Народното събрание и Министерски съвет

18 май 2017 • Блог Споделете в Facebook 3

До
Председателя на 44-то Народно събрание

До
Министър-председателя на РБ България
До
Зам.-министър председателя по икономическа и демографска политика
Копие: Зам.-министър председателя

ОТВОРЕНО ПИСМО
от група народни представители от
от 43-то Народно събрание и други членове на политическия съвет на „Нова Република”

Уважаеми господин Главчев,
Уважаеми господин Борисов,
Уважаеми господин Симеонов,
Уважаеми господин Дончев,

Една от първите публични заявки на новия кабинет и новото мнозинство в 44-то Народно събрание, бе за спиране на приватизационни сделки по модела „обособени части”. Вероятно, за това са повлияли редицата проблемни сделки в миналото, някои от които с непрозрачността си и съмненията за корупционни практики предизвикаха истинска вълна от възмущение в обществото – напр. „Дипломатически клуб”, „Музей на виното” и пр., при които недопустимо бяха отчуждени активи на предприятия, включени в т.нар. „Забранителен списък” за приватизация по Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

По всички тези проблемни сделки, долуподписаните народни представители, част от „Нова република”, категорично винаги сме заемали позицията на гражданите и сме настоявали за спиране и отмяна на тези сделки. Нещо повече – по наша инициатива в 43-ия парламент бяха внесени 2 самостоятелни законопроекта, целящи генерално да разреши проблемът с това недопустимо превратно тълкуване на закона, което висши чиновници от Агенцията за приватизация си позволяваха да правят и което им позволи да продават зад гърба на Народното събрание активи и „обособени части” от структуроопределящи за националната икономика дружества, включени в т.нар. „Забранителен списък” за приватизация в ЗПСК.

Как точно се „обособяваха” тези части от въпросните дружества – напр. обединявайки в пакет имот в „Бояна” с имоти, находящи се в кв. „Изток” практически в центъра на столицата, остана необяснено от същите висши чиновници на АПСП, но пък всеки трезвомислещ българин си направи ясни изводи, КОЙ би имал интерес от подобно обединяване на абсолютно различни активи и имоти, придобивайки ги на съмнително занижени цени.

С настоящото писмо Ви изпращаме 2-та законопроекта, както следва:

1. Законопроект за изменение и допълнение на ЗПСК, който изключва по недвусмислен начин прилагането в бъдеще на тази превратна практика, „обособени части” от дружества от „забранителния списък” да бъдат продавани само с решение на АПСП, без за това да е получено предхождащо разрешение от Министерски съвет и Народното събрание.
Законопроектът стъпва на предложения на народните представители М. Димитров, Д. Добрев, П. Славов и М. Андреев, внесени между двете гласувания на промени в ЗПСК, за които времето не стигна за да бъдат финализирани в миналия парламент.

2. Законопроект за тълкуване на чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 3, б. „а“ от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, който също решава проблема с превратното приложение на закона по отношение на „обособените части” от дружества от т.нар. „Забранителен списък”, и то със задна дата от момента на приемане на ЗПСК.
Законопроектът бе подкрепен на 1-во гласуване в 43-то НС от ГЕРБ, РБ, част от ПФ и отделни народни представители от други парламентарни групи, но времето не достигна да бъде подложен на окончателното второ гласуване, за да стане факт.

свързани статииНова Република: Лукарски продаде на #Кой Музея на виното

С други думи, повторното внасяне и приемане на този законопроект освен решаване за в бъдеще на проблема с превратното тълкуване на сделки с „обособени части”, дава възможност за извършване и на заявената ревизия на редица подобни приватизационни сделки в миналото.
Предвид заявените намерения от представители на Министерски съвет, в най-кратък срок да бъдат приети законодателни промени в горния смисъл и с оглед, че до момента такъв законопроект не е постъпвал в деловодството на НС, се надяваме да бъдем полезни за разрешаване на този изключително сериозен за българското общество проблем.

София, 17.05.2017г.

С уважение:
Трайчо Трайков-говорител
Радан Кънев
Мартин Димитров
Дани Каназирева
Петър Славов
Методи Андреев
Ат. Атанасов
Борис Станимиров
Вили Лилков