Марта Георгиева: Защита на животните и зоополиция за хуманно общество

10 март 2017 • Блог Споделете в Facebook 7Нашето основание, в Нова Република, да се занимаваме с политика е да допринесем за
едно по-хуманно общество. Общество, в което насилието, жестокостта и отнемането на 
живот са абсолютно неприемливи и институциите са гарант за налагане и възпитаване на
човечност и ненасилие.

Възпитанието в отговорно и човешко отношение към животните в детска възраст
допринася на човека в развитието на самосъзнание и емпатия, подпомага
социализацията му и намалява риска от отклонения от нормата. Във Великобритания
законодателството за защита на животните датира от 1911 година, а в Германия е част
от Конституцията. В Договора от Амстердам, основополагащ за Европейската общност,
животните са определени за чувстващи същества, способни на радост и страдание, и
защитата им следва да бъде взета предвид при прилагането на всяка политика. Опитът в
страните с дългогодишни демократични традиции нееднозначно показва връзката
между насилието над животните и високите нива на престъпност. На основата на
дългогодишна практика и научни доказателства, ФБР определя жестокостта към
животните като престъпление от най-сериозен клас. По-този начин се идентифицират
закононарушителите в ранен етап и се предотвратяват тежки престъпления срещу
личността, включително срещу деца и беззащитни хора.
 
В 44-тото Народно събрание ние ще предложим и защитаваме:
 
1. Създаване на „зоополиция“ - нов орган, който да контролира хуманното
отношение към животните. Предвиждаме да е на национално, надминистерско
ниво с участието на граждански организации, които да ползват и ръководят
целия ресурс на Българската агенция за безопасност на храните към МЗХ,
МОСВ и МВР. Ясно разпределение и координация на отговорностите и
прилагането на наказания за жестокост към животните.
 

2. Прилагане на предписанията на Световната здравна организация и Българската
академия на науките мерки за овладяване популацията на бездомните кучета в
националната нормативна уредба и във всички програми на общинско ниво.
Тази методика гарантира изчезването на нежеланото явление „бездомно куче‘,
което създава проблеми за хората и за животните.
 

3. Затваряне на всички общински приюти, които не отговарят на изискванията за
хуманно отношение към животните. Стопанисването на приюти да се прехвърли
изцяло на гражданските организации за защита на животните.
 

4. Създаване на спасителни центрове за диви и селскостопански животни, които са
били подложени на насилие и/или нямат възможност да живеят самостоятелно
във външна среда.
 

5. Забрана и строг контрол на нерегламентирана търговия с животни. Възможност
за проследяване и контрол на всяко домашно и селскостопанско животно.
Задължителна кастрация на домашни кучета, отглеждани на открито.
Всички гореизброени мерки са насочени към създаване на подредена и хуманна среда,
в която склонността към насилие ще бъде ранно откривана и предотвратявана. Среда, в
която ще бъдем спокойни за безопасността и развитието на децата си. Към настоящия
момент институциите, призвани призвани да въвеждат ред и хуманно отношение, не
само абдикират от задълженията си, но са и най-масовият и системен убиец на животни
(общините и БАБХ), което спомага за налагането на насилието като норма,
деморализация и дехуманизация на целия социум. 

Убедени сме, че гражданското общество в България е дораснало да наложи чрез нас институциите да застанат на
мястото си и да допринесат за изграждане на обществена среда, в която животът като
такъв е върховна ценност.

свързани статииПрограма за Нова Надежда